Railway-based animal warning

We test whether animals can be temporarily frightened from the track area in selected places using sound and light signals that convey danger. Scare stations can be further developed to secure, for example, game crossings, fences and tunnel openings.

The studies are carried out in two steps:

Etapp 1 fortsätter kontrollerade experiment utanför järnvägsmiljön vid befintliga testplatser dit djuren lockas med attraktiva resurser som t ex föda eller salt.

Etapp 2 testar tillämpning av de mest effektiva skrämselsignalerna (i första hand människoröst) samt tågsignaler vid järnväg. Här finns inget som särskilt attraherar djuren, utan rörelserna sker mer tillfälliga.

Exempel från pågående försök:

Exempel från en testplats vid järnvägen i Dalsland (Ed – Kornsjö): Två älgar utlöser MASS enheten och skräms av röstmeddelandet.
Exempel från testplats vid järnvägen i Dalsland (ED – Kornsjö): Två kronhjortar utlöser MASS enheter när de står på spåret och lyssnar på tågtutan som enheten spelar upp.