Järnvägsbaserad viltvarning

Vi testar om djur kan tillfälligt skrämmas från spårområdet på utvalda platser med hjälp av ljud- och ljussignaler som förmedlar fara. Skrämselstationer kan vidareutvecklas till att säkra t ex viltövergångar, stängsel- och tunnelöppningar.

Studierna genomförs i 2 Etapper:

Etapp 1 fortsätter kontrollerade experiment utanför järnvägsmiljön vid befintliga testplatser dit djuren lockas med attraktiva resurser som t ex föda eller salt.

Etapp 2 testar tillämpning av de mest effektiva skrämselsignalerna (i första hand människoröst) samt tågsignaler vid järnväg. Här finns inget som särskilt attraherar djuren, utan rörelserna sker mer tillfälliga.

Exempel från pågående försök:

Exempel från en testplats vid järnvägen i Dalsland (Ed – Kornsjö): Två älgar utlöser MASS enheten och skräms av röstmeddelandet.
Exempel från testplats vid järnvägen i Dalsland (ED – Kornsjö): Två kronhjortar utlöser MASS enheter när de står på spåret och lyssnar på tågtutan som enheten spelar upp.