Järnvägsbaserad viltvarning

Vi tester om dyr midlertidig kan skremmes fra baneområdet på utvalgte steder ved hjelp av lyd- og lyssignaler som formidler fare. Skremmestasjoner kan videreutvikles for å sikre for eksempel viltkryssinger, gjerder og tunnelåpninger.

Studiene gjennomføres i to trinn:

Etapp 1 fortsätter kontrollerade experiment utanför järnvägsmiljön vid befintliga testplatser dit djuren lockas med attraktiva resurser som t ex föda eller salt.

Etapp 2 testar tillämpning av de mest effektiva skrämselsignalerna (i första hand människoröst) samt tågsignaler vid järnväg. Här finns inget som särskilt attraherar djuren, utan rörelserna sker mer tillfälliga.

Exempel från pågående försök:

Exempel från en testplats vid järnvägen i Dalsland (Ed – Kornsjö): Två älgar utlöser MASS enheten och skräms av röstmeddelandet.
Exempel från testplats vid järnvägen i Dalsland (ED – Kornsjö): Två kronhjortar utlöser MASS enheter när de står på spåret och lyssnar på tågtutan som enheten spelar upp.