Organisation

Projektansvarig

 • Sverige: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – Andreas Seiler  
 • Norge: Norsk institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) – Aina Winsvold

Medarbetare

 • Mattias Olsson (EnviroPlanning AB)
 • Svein Eilertsen (NIBIO)
 • Carolin Berndt (SLU)
 • Ronny Steen (NMBU)
 • Manisha Bhardwaj (SLU) (2019-2021)
 • Denice Lodnert (SLU) (2020-2021)
 • Kaja Johnsen – HINN (under 2020-21)
 • Frode Naested – HINN (under 2019-21)

Fältassistenter

 • Petra Sandberg och Amanda Höglin – Trafikverket (2021)
 • Sondre Røagen, Karl Ove Tvete (NMBU)

Studenter

 • Denice Lodnert (MSc 2021)
 • Petter Almås (MSc 2021)
 • Svenja Gercken (MSc planerad under 2022)

Referensgrupp

 • NIBIO, HINN, EnviroPlanning, SJ, Trafikverket, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Vegvesenet, Norges Jeger og Fiskerforbund, Skogeierforbundet, Naturvårdsverket, Nationella Viltolycksrådet, Jägareförbundet 

Samarbetspartner

 • SJ (Pär Söderström, Anders Forsberg, Holger Daniels, ….)
 • Trafikverket (Anders Sjölund, Johan Rydlöv, Ulrika Lundin)

Tekniska konsulter

Finansiering

 • Interreg m m
 • Trafikverket
 • Marie Claire Cronsteds Stiftelser