Viltåtgärder

Här kommer information om projekt kring olycksförebyggande åtgärder som t ex

  • viltstängsel och kompletterande åtgärder.
  • fauna passager
  • ej funktionella åtgärder (t ex reflektorer)